Công trình Quảng trường Chiến thắng Bạch Đằng Giang

Thứ Mon,
26/12/2016
Đăng bởi Admin

Công trình Quảng trường Chiến thắng Bạch Đằng Giang, một phần trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang, đang được gấp rút hoàn thiện, sẽ được khánh thành đầu tháng Chạp năm Bính Thân, đón du khách thập phương vào Xuân Đinh Dậu 2017. Điểm nhấn của Quảng trường là 3 pho tượng của 3 vị anh hùng dân tộc: Đức vương Ngô Quyền, Đức vua Lê Đại Hành và Đức Thánh Trần, cao 11 mét bằng đồng đúc, ngự trên quảng trường lát đá đỏ ngay bên lòng sông Bạch Đằng. Mô hình 180 cọc lim - nỗi khiếp sợ của các bại tướng giặc đời Nam Hán, Tống và Nguyên Mông xưa kia được khôi phục và dựng lại. Công trình hoàn thành góp phần hoàn thiện khu di tích, để các thế hệ con cháu Đất Việt hôm nay và mai sau được đời đời chiêm bái, ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiên liệt đối với non sông đất nước, để truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn.

Ban Quản Lý Khu Di Tích Bạch Đằng Giang

Ý kiến của bạn